הרצאות באמנות ישראלית
 
   
 המקום באמנות הישראלית
מאז אברהם אבינו " לך לך מארצך..." ועד היום. כיצד מתייחסים האמנים הישראלים לבעיית
ה" מקום". "אדמה- אדם- דם"- וביטוייה הויזואליים באמנות הישראלית.
 
 המסורת היהודית והשתקפותה באמנות הישראלית
כיצד אמנים ישראלים בסוף המאה העשרים שבים למקורות, לדימויים מהמסורת היהודית, ולתשמישי הקדושה.
 
 לאומיות, מיתוסים ושבירתם באמנות הישראלית
כיצד מתייחסים האמנים והאמניות הישראלים לנושא הלאומיות ושייכותם לעם היהודי/ ישראלי , ייצוגי החייל, שימוש בדימויים וסמלים, השבר הגדול וניפוץ המיתוסים.
 
 תיעוד באמנות
אירועים הסטורים ופוליטיים שהתרחשו בארצנו והשתקפותם באמנות הפלסטית, (כולל צילום).
 
 האמנות הישראלית ( ימין/ שמאל), האמנות הפלסטינאית, ואמנותם של אמנים עולים
הקונפליקט שנוצר אצל כל אחד מהקטגוריות, בעיית הזהות מול השייכות או הזרות.
 
 מגדר ואמנות ישראלית
הגלגולים שעובד דימוי הגוף באמנות הישראלית מהקמת המדינה ועד היום.
 
 "אל תיגע לי בשואה שלי", השואה
כיצד אמנים מדור שני ואף שלישי מתמודדים עם השואה ביצירה האמנותית שלהם.
 
 אורנומנטיקה והשפעות המזרח על אמנות ישראלית
אמנים ישראלים המושפעים מהאורנומנטיקה המזרחית והמוסלמית ומשתמשים בדקורטיביות ביצירתם.
 

 סיפורי התנ"ך
אמנים ישראלים רבים עוסקים בנושאים מתוך התנ"ך ומעלים על בד הציור או בעזרת חומרים שונים את גיבורי התנ"ך, למשל: "אדם וחוה", "עקידת יצחק", דמותו של "משה " ועוד

 

 הומו- ארוטיות באמנות הישראלית
מול הצבר הגברי והפלמחניק יפה התואר והבלורית מתייצב הגבר החדש באמנות, שמותר לו לבכות, שהוא רך ועדין, מה מותר ומה אסור באמנות הישראלית וכיצד אמנים מבטאים את הג'נדר שלהם.