הרצאות
 
אימרה עיתונאית ידועה קובעת: "תמונה טובה שווה לאלף מילים". ואכן, התמונה או הצילום הוא חלק בלתי נפרד מן הכתוב והפרשנות. משום כך עלינו לדעת "לקרוא" את הטקסט הוויזואלי, כשם שעלינו לדעת לקרוא את מה שנכתב על היצירה או הצילום. התמונה מעניקה אווירה ותחושות שמילים אינן יכולות להעביר, התמונה משלימה את המידע שמה שכתוב בספרי האמנות מספקים לנו בעזרת המילים, כשאנו מתבוננים ביצירה האמנותית אנו צופים בעולם שלם של זמנים, אירועים, סגנונות, ביוגרפיה, המצאות וטכנולוגיות "הכל" נמצא שם.
מבחר ההרצאות שלפניכם מנסה לגעת בנושאים אקטואליים שקיימים בשיח האמנותי המודרני והעכשווי שנוצר בהוויה הישראלית או באמנות המערב, בעזרת שאלות ודיון ביצירה האמנותית נציג השקפת עולם ועקרונות החשובים באמנות, כל הרצאה תציג נושא או בעיה שעליה נדון בליווי יצירות אמנות.
  ההרצאות מיועדות לקבוצות, ועדי עובדים, חברים הנפגשים בחמישי- או שישי- או שבת, ארגונים המארגנים סופי שבוע, ארגונים ומוסדות.
 

להלן נושאי ההרצאות העיקריים

 

אמנות כהשקפת עולם

עיסוק ודיון בנושאים אקטואליים אשר מופיעים בשיח העכשווי באמנות הישראלית ובאמנות העולם המערבי, ואשר מציגים השקפות עולם ועקרונות חשובים של האמנות.

 

לנושאי ההרצאות בהרחבה

 

אמנות ישראלית

עיסוק ודיון בנושאים אקטואליים אשר מופיעים בשיח העכשווי באמנות הישראלית ובאמנות העולם המערבי, ואשר מציגים השקפות עולם ועקרונות חשובים של האמנות.

 

לנושאי ההרצאות בהרחבה

 

 

הרצאות על מסלולים בחו"ל

לפני יציאה לטיול יוקדש ערב הכרות עם המסלול המסורת והמנהגים של אזור הטיול

לנושאי ההרצאות בהרחבה

 

 

  הרצאות בחוג בית