2 טיולים לסרדיניה וקורסיקה
14.5-23.5

16/6- 25/6 
 

טיול לפרובנס בחודש ספטמבר יפורסם בקרובטיול למרוקו לקבוצה מעורבת יציאה ב 30.4.2020

טיול לדרום איטליה "טרנטלה" -7.10.14.10