טיול לפוליה בחופשת סוכות 12 - 19 באוקטובר 2019 

הביאנלה בונציה 26/06-21/06/19טיול נשים למרוקו יציאה ב 11.11.2019

טיול לדרום איטליה 10.9.2019