טיול לפוליה בחופשת סוכות
 12 - 19 באוקטובר 2019 

טיול לפורטוגל 2020 פרטים בקרובטיול למרוקו לקבוצה מעורבת יציאה ב 1.5.2020

טיול לדרום איטליה 2020