טיול לפוליה בחופשת סוכות 12 - 19 באוקטובר 2019 

הביאנלה בונציה 31.10.2019טיול נשים למרוקו יציאה ב 11.11.2019

טיול לדרום איטליה 3.9.2019