ורדה היקרה,
 
הנדון: טיול עובדי משרד מבקר המדינה לאיטליה - אוקטובר 2003
 
 
עם שובנו מהטיול, ולאחר פרק זמן של קליטה והפנמה של החוויות הנפלאות, אנו מוצאים לעצמנו חובה נעימה לכתוב לך מכתב תודה אישי, בשמנו ובשם כל חברי הקבוצה.
 
1. פנו אלייך שתצטרפי אלינו רק יומיים לפני הטיול, ולכן לא היית שותפה להכנת המסלול ולסידורים הארגוניים. אולם, גם במהלך היומיים האלה שלפני הטיול פתרת בעיות, טיפלת בנושאים ארגוניים והכנת חומר כתוב שחילקת בטיול וכד'.
 
2. את התכנית ביצעת ככתבה וכלשונה למרות שהיא הייתה גדושה ועמוסה, וחרף קשיים שלא היתה לך שליטה בהם ושנוצרו עוד קודם לכניסתך לתפקיד. הקצָאָת הזמן לפעילויות השונות היתה מדויקת וריאלית, ולא היה כל איבוד זמן. דאגת לכך שהקבוצה תעמוד בלוח הזמנים, החל מההשכמות, שחלקן היה בשעות הבוקר המוקדמות, דרך הקצאת הזמן לביקור באתרים השונים, וכלה במתן זמן לארוחות ולזמן פנוי.
 
3. המידע וההסברים שלך היו מקיפים ומעניינים וניתנו ברמה גבוהה מאוד, הם היו בתזמון נכון ובמידת הצורך הרחבת בהסברים למעונינים בכך.
 
4. הקדשת למעונינים בכך זמן נוסף, בכך שהדרכת אותנו במוזיאונים השונים שהיו "אתרי רשות" בזמן הפנוי. הקדשת תשומת לב לכל חבר בקבוצה שפנה אליך בבקשה לקבלת הסברים או לפתרון בעיות לוגיסטיות.
 
5. עתה, משהכרנו אותך ואת מעלותיך הטובות, נשמח לקבל ממך הצעות נוספות לטיולים נוספים. כמו כן נמליץ עליך בכל פה בפני כל גוף שיפנה אלינו.