יום השישי הטוב

הוא היום  שבו צלבו את ישו והוא היום שישי שלפני יום ראשון של חג הפסח,
פירוש טוב במשמעות קדוש, כי לא יעלה על הדעת שיום שישי הטוב....זה יום מותו של ישו.
                                             
ביום שישי נצלב ישו בהר גולגותה שבירושלים, לאחר שעבר את דרך היסורים "ויה דלורוזה", שבה היו 14 תחנות יסורים.

                                                             
נהוג לערוך את החג בתהלוכה נושאת את סמליו של ישו מהכנסיה לעבר מרכז העיר, כשהמאמינים לבושים בבגדי התקופה ומייצגים את האנשים שפעלו באותו היום, את ישו, המלאך, החיילים הרומאים, את שליחיו של ישו ואירועים אחרים מספר התנ"ך, כמו עקידת יצחק וכו'.
המאמינים צמים באותו היום או ממעטים לאכול ולא אוכלים בשר.